1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Så når ni rätt kandidater

Så når ni rätt kandidater

Att paketera ett jobberbjudande, skapa intresse bland drömkandidaterna och sedan få dem att söka är på många sätt att likställa med att sälja en tjänst eller produkt. Vilket är erbjudandet och för vem är det värdeskapande? Målgruppsförståelse är a och o för att kunna pricka rätt och det gäller att kunna paketera och distribuera erbjudandet på ett sätt som är anpassat utifrån målgruppen.

Vid rekrytering handlar målgruppsanalysen därför om mycket mer än kravprofilen och att hitta rätt kompetenser och erfarenheter. Man behöver även identifiera drömkandidaternas egenskaper, karaktärsdrag, preferenser och hur de konsumerar information. Vilka drivkrafter har de? Vilka kort- och långsiktiga mål är typiska och vad får drömkandidaten engagerad och motiverad att utvecklas? Vilken företagskultur trivs man i och vilka framtidsutsikter har man?

Med rätt målgruppsinsikter blir det både lättare att formulera och paketera erbjudanden, välja rätt kanaler för att nå målgruppen och att senare identifiera rätt kandidater i urvalet. Man skapar bättre förståelse om sin målgrupp och kan anpassa rekryteringsstrategin och processerna efter den. Om man gör det rätt så leder det till både bättre kvalitet i ansökningarna och lyckade matchningar.

Förbättra rekryteringen med kandidatpersonas

Ett bra sätt att göra analysen av din kandidatmålgrupp är genom att ta fram och jobba med personas för att identifiera och lära känna er målgrupps egenskaper och karaktärsdrag. Vi har tagit fram en guide som hjälper dig i det arbetet. Ladda ner guide nedan!

Risken med att inte göra en ordentlig målgruppsanalys är att man riktar sig till en för stor målgrupp. Det kan bli både dyrt genom att man lägger pengar på fel kanaler och man riskerar att slösa tid på att träffa fel kandidater.  Det är möjligt att man träffar rätt ibland men samtidigt lite som att famla i mörkret om man inte vet exakt vilka egenskaper och karaktärsdrag som man vill attrahera och rekrytera och hur man gör för att hitta talangerna.

Det är så klart flera andra faktorer som spelar in för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, men allt startar med målgruppsinsikterna och där är personas ett riktigt bra verktyg!