1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Rekrytera med personas

Rekrytera med personas

En given utmaning inom all rekrytering är att hitta rätt kandidater. Det krävs analys och insikter för att veta vilka kandidater som är rätt för verksamheten. Utöver kompetenser och erfarenheter finns det mängder av faktorer som spelar in och som avgör om rekryteringen blir lyckad eller ej. Om man med sin rekryteringsstrategi riktar sig till en för stor målgrupp finns det risk att man förlorar både tid och pengar på att nå fel kandidater. Det är lite som att famla i mörkret om man inte vet exakt vilka egenskaper och karaktärsdrag som man vill attrahera och rekrytera.

Vem är drömkandidaten?

För att lyckas attrahera och rekrytera rätt kandidater behöver man göra analysen och definiera vem den ideala kandidaten är. Vilka egenskaper och karaktärsdrag kännetecknar kandidaten? Med de insikterna skapar man bättre förutsättningar att attrahera rätt målgrupp för den roll och organisation man rekryterar till.

Ett bra sätt att skapa rätt insikter är att personifiera målgruppen genom så kallade kandidatpersonas. Det hjälper dig att identifiera egenskaperna och karaktärsdragen hos just de kandidater som ni söker. Det ger en djupare förståelse för målgruppen och möjlighet att anpassa rekryteringsstrategin därefter.

Vad är en kandidatpersona?

En kandidatpersona är en modellering av en idealkandidat. Det är en målgruppsanalys som går steget djupare än kravprofilen genom att bryta ner beteenden och egenskaper hos den idealkandidat som utgör målgruppen. Baserat på data och kvalificerade gissningar om kandidatens demografi, beteenden, motivation och mål kan man hitta gemensamma nämnare som hjälper till att hitta och rekrytera rätt medarbetare.

Personas har använts mycket inom marknadsföring för att förbättra träffsäkerheten i olika kampanjer. Inom modern marknadsföring använder man så kallade buyer personas för att modellera och personifiera målgruppen. Budskapen är anpassade utifrån kundens köpresa och avspeglar målgruppens problem och utmaningar. Kommunikationen avser att stötta och utbilda kunden genom hela köpresan, från medvetande till övervägande och därefter beslut.

Inom rekrytering tänker många idag på samma sätt, där det handlar om att se kandidaten som kund och rekryteringen och kandidatupplevelsen som en köpresa. I en sådan metodik är kandidatpersonas ett fundament.

Guide om kandidatpersonas

I den här guiden tar vi dig igenom 5 steg för att skapa en kandidatpersona. Du får verktyg för att identifiera karaktärsdragen hos din idealkandidat så att du kan utforma din rekryteringsstrategi utifrån målgruppen.Att ta fram och arbeta med personas vid rekrytering kan hjälpa dig att spara både tid och pengar genom ökad förståelse för målgruppen och behovet.

Att jobba med kandidatpersonas

Med insikter om de gemensamma karaktärsdrag och egenskaper som din idealkandidat besitter kan du skapa bättre förutsättningar för att träffa rätt i rekryteringen. Att ta fram och jobba med kandidatpersonas passar bra för företag och organisationer som har återkommande rekryteringsbehov och vill effektivisera sin rekrytering. Det är så klart flera andra faktorer som spelar in för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, men allt startar med målgruppsinsikterna och där är personas ett riktigt bra verktyg.