1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Vad är inbound recruiting?

Vad är inbound recruiting?

Idag jobbar många företag, inklusive vi själva med uppsökande rekrytering. Det är en metod som är beprövad och som med rätt insikter och arbetssätt fungerar för att attrahera och rekrytera rätt kandidater. Metoden är beroende av optimerade kanaler för att nå ut till rätt kandidater och konvertera dessa till ansökningar. Därtill behöver man jobba med enkla ansökningsvägar och skapa bra upplevelser för kandidaterna. Vi har tidigare skrivit om ämnet i artikeln "Nå rätt kandidater med optimerad annonsering" som handlar om hur man skapar en bra mix av annonseringskanaler med fokus på konvertering.

En annan metod som pratas om i rekryteringsvärden är så kallad Inbound Recruiting. I den här artikeln försöker vi reda ut vad det är och hur det funkar.

Begreppet kommer från marknadsföringsvärlden och Inbound Marketing, vilket är väletablerat bland många moderna marknads- och säljorganisationer. Enkelt beskrivet handlar det om att skapa en optimerad köpresa där kunden genom relevant innehåll blir stöttad genom hela köpresan och går från anonym till besökare, lead, kund och sedan ambassadör av varumärket. Innehåll och budskap är anpassade utifrån kundens köpresa och avspeglar inledningsvis målgruppens problem och utmaningar. Man jobbar med så kallade buyer personas och skapar innehåll för att stötta dessa genom köpresan, från medvetande till beslut.

 

Samma metodik kan användas inom rekrytering

Det är fullt möjligt att applicera en sådan strategi i sin rekrytering. Istället för att jaga kandidater så försöker man med Inbound Recruiting skapa så mycket värde så att kandidaterna själva söker sig till jobben. Man behöver se på jobbsökandet som en köpresa med tre faser – medvetande, övervägande och beslut och definiera sin målgrupp genom personifierade idealkunder, så kallade kandidatpersonas. Så är det möjligt att attrahera rätt målgrupp genom relevant innehåll och employer branding, konvertera målgruppen till kandidater och sedan bearbeta dem till ambassadörer för varumärket.

För att få det att funka krävs att man jobbar med content och mjuka konverteringar i form av exempelvis events, bloggprenumerationer och olika konverteringsmaterial som guider och liknande. Några förutsättningar för att lyckas är att göra mappning av kandidatens köpresa, målgruppsanalys (kandidatpersonas) och därefter ett aktivt content-arbete med innehåll och employer branding som är anpassat utifrån kandidatens olika steg i köpresan. Därtill använder man med fördel någon typ av marketingplattform för att skapa mätbarhet i alla led och för att hantera processen utifrån kandidaternas olika steg i köpresan.

Rätt innehåll - relevans och kontext är nyckeln

Det innehåll som skapas avser att hjälpa kandidaten genom köpresan och ska vara anpassat till vart man som kandidat befinner sig. Exempelvis kan ett material om karriärutveckling, avancemang eller löneförhandling vara ett relevant material för att attrahera en passiv kandidat som befinner sig i medvetandefas i köpresan. Ett sådant innehåll kan hjälpa kandidaten att definiera problemet och skapa vidare intresse. På så vis stöttar man kandidaten genom köpresan till nästa steg som handlar om övervägande. I det steget skulle ett relevant innehåll handla om exempelvis fördelarna med att byta jobb, trender inom specifika arbetsområden eller liknande. I nästa fas i köpresan handlar det om att presentera sitt erbjudande. Då är kandidaten i en beslutsfas och det är därför relevant att prata om sitt eget erbjudande, vilka förmåner som finns, om företagskulturen och allt som kan få kandidaten att vilja jobba hos er.

Är Inbound Recruiting rätt strategi för alla?

Inbound som metod passar troligtvis inte alla organisationer, men för de som rekryterar själva och har svårt att hitta rätt kandidater kan det vara en framgångsrik strategi, givet att man har vilja och resurser att göra den omställning som krävs.

För organisationer som redan har starkt arbetsgivarvarumärke och stort inflöde av matchande kandidater kan det istället vara bättre att fokusera på att skapa en så bra kandidatupplevelse som möjligt och fokusera på att förenkla ansökningsvägar och värna om återkoppling till alla som söker sig till företaget. Enligt vår senaste kandidatundersökning så har 53% av dagens kandidater någon avbrutit en ansökan på grund av att det varit för krångligt att söka. 1 av 3 uppger att de inte skulle söka igen om de inte fått återkoppling på sin senaste ansökan.

Employer branding och Inbound Recruiting - vad är skillnaden?

Enkelt förklarat så handlar employer branding om budskapet om er som arbetsgivare medan Inbound recruiting är en strategi för att attrahera och konvertera kandidater. Er employer branding skulle alltså vara en del av en inbound-strategin och bli central i den del av budskapen som avser att driva kandidater från övervägande till beslut. Då är budskap om er och ert specifika erbjudande relevant för kandidaten.

Hur kan man komma igång?

Låter detta krångligt? Det är så klart en utmaning att implementera ett sådant arbetssätt och det passar kanske inte alla organisationer, men för de som bedömer att det är en passande metod kan man implementera den steg för steg. Det första och grundläggande steget som gäller oavsett om man jobbar uppsökande eller med inbound i sin rekrytering är att förstå målgruppen. Målgruppsinsikterna är A och O och de talar om vem du försöker nå, deras preferenser och hur du når dem. När man väl har målgruppsinsikterna på plats kan man jobba vidare med innehåll, utformning och optimering av köpresan.

Oavsett metod, börja alltid med målgruppsinsikterna

Ett bra sätt att skapa rätt insikter om målgruppen är att personifiera den genom så kallade kandidatpersonas. Det hjälper dig att identifiera egenskaperna och karaktärsdragen hos just de kandidater som ni söker. Det är så klart flera andra faktorer som spelar in för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, men allt startar med målgruppsinsikterna och där är personas ett riktigt bra verktyg.

Ladda hem guiden om kandidatpersonas

I vår guide om hur man rekryterar med personas tar vi dig igenom 5 steg för att skapa en kandidatpersona. Du får verktyg för att identifiera karaktärsdragen hos din idealkandidat så att du kan utforma din rekryteringsstrategi utifrån målgruppen. Att ta fram och arbeta med personas vid rekrytering kan hjälpa dig att spara både tid och pengar genom ökad förståelse för målgruppen och behovet. Hämta guiden här!