1. BRAVURA
  2. Insights
  3. Anställningsintervjun är en viktig marknadsföringskanal

Anställningsintervjun är en viktig marknadsföringskanal

Anställningsintervjun är en viktig marknadsföringskanal och intervjuerna spelar en avgörande roll för vilken bild kandidaterna får av ert företag. Det kanske låter självklart, men visste du att 2 av 3 kandidater fått en sämre bild av företaget efter intervjutillfället? Det visade en undersökning som vi gjorde tillsammans med CareerBuilder. Enligt undersökningen så är var den vanligaste anledningen till det mindre bra intrycket att intervjuaren uppfattats som oseriös. Det är något som riskerar att påverka arbetsgivarnas varumärken negativt och visar på vikten av professionella rekryterare och strukturerade intervjuer.

 

Struktur är viktigt

Vi har alla befunnit oss i någon typ av intervjusituation på ett eller annat sätt. Det kan vara ett laddat möte där fokus från kandidatens perspektiv är att lyfta fram de saker som man vill att den som intervjuar ska höra. Från rekryterarens perspektiv handlar det om att ställa de där frågorna som ger en objektiv bild av vilka kvalifikationer kandidaten har och hur väl hen matchar jobbet. Det handlar om att lyckas göra en objektiv bedömning samtidigt som man ska förmedla ett erbjudande och lämna ett så bra avtryck som möjligt. Men vad är det förutom ett professionellt bemötande som skapar ett bra intryck av den potentiella arbetsgivaren vid intervjutillfället?

Ett strukturerat arbetssätt är nyckeln till att både inge ett professionellt intryck och göra bra och sakliga bedömningar. Visst kan vem som helst hålla i intervjuer, men en professionell rekryterare är utbildad och har de verktyg och kunskaper som krävs för att genomföra riktigt bra och kvalitativa intervjuer. Genom att jobba på ett strukturerat sätt ökar sannolikheten att rekryteraren bedömer kandidater på lika premisser, vilket leder till både en bättre bild av företaget och inte minst lyckade matchningar. Dessutom är många rekryterare riktigt bra säljare och de vet hur de förmedlar värde i mötet med kandidater.

Tips från rekryteraren - Vad är viktigast att tänka på i en intervjuprocess?

 

Det är många saker man bör tänka på vid genomförande av intervjuer. Julia Jobacker som jobbar som rekryterare har koll på vad som krävs för att intervjuerna ska bli så bra som möjligt. Här är Julias 3 snabba tips kring hur man genomför en lyckad intervjuprocess.

  • Det är viktigt att förbereda hur de olika stegen i processen kommer att se ut och att sätta en plan för hur många tillfällen som man ska träffa kandidater. Min rekommendation är att hålla det till två träffar så att det inte blir alltför tidskrävande för kandidaten som kanske redan har ett heltidsjobb. Vid fler intervjutillfällen, glöm inte att bjuda med en kollega från teamet.
  • Inför intervjun är det också viktigt att skapa rätt förutsättningar. Var tydlig med vad kandidaten ska förbereda, om det exempelvis är ett case och glöm inte det viktigaste – Återkoppling. Kandidaten behöver veta vad som är nästa steg.
  • Sist men inte minst så ska man förbereda intervjufrågor och helst göra en guide på vilka frågar man ska ställa. Kompetensbaserade frågor utgår ifrån personliga egenskaper där kandidaten får ge exempel på verklighetsbaserade situationer. Här är det väldigt viktigt att också ställa samma frågor till kandidaterna för att kunna få en objektiv bild och basera urvalet på sakliga grunder.

Digital intervjuguide

Vill du ha fler tips kring hur du genomför digitala intervjuer? Som rekryteringsföretag har vi lång erfarenhet av intervjuer och vi har tagit fram en guide som hjälper dig med just detta. I guiden ”Så lyckas du med den digitala intervjun” finns fler tips och checklistor för vad man bör tänka på. Guiden riktar sig till dig som håller i anställningsintervjuer och du får flera bra och nyttiga tips från våra rekryterare. Klicka på knappen nedan för att hämta guiden!