Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Fokus för att bidra till en hållbar värld

Den här rapporten beskriver Bravuras hållbarhetsarbete och uppföljning för verksamhetsåret 2018. Ambitionen med vårt hållbarhetsarbete är att bidra till en bättre värld. Vi vill bedriva verksamheten på ett sätt som maximerar positiva avtryck och minimerar negativ påverkan på omvärlden. Vårt hållbarhetsarbete utgår därför ifrån tre fokusområden.

Community

Community

Som tjänsteföretag inom rekrytering och bemanning har vi direkt påverkan på sociala frågor som mångfald och diskriminering.

Growth

Growth

En hållbar tillväxt innebär högt ställda mål på oss själva där ambitionen är att ha nöjdast kunder, kandidater och medarbetare i branschen. 

Footprint

Footprint

Vår kärnverksamhet är människor och det fysiska mötet är den mest värdeskapande länken i affärsmodellen. 

Ladda hem hållbarhetsrapporten