Guider om rekrytering

Guider om rekrytering

Här kan du ladda hem guider och material om hur man attraherar, rekryterar och behåller Next Gen Professionals.

 

Intervjuguiden - Lyckas med intervjuerna

Intevjuguiden - Bravura

Att ha en tydlig bild över vilken kompetens och vilka erfarenheter som efterfrågas är A och O i en rekrytering. Kravprofilen är därför ett av de viktigaste verktygen i en rekryteringsprocess.

New call-to-action

KRAVPROFILEN - DITT FRÄMSTA VERKTYG

Guide: Kravprofilen

Att ha en tydlig bild över vilken kompetens och vilka erfarenheter som efterfrågas är A och O i en rekrytering. Kravprofilen är därför ett av de viktigaste verktygen i en rekryteringsprocess.

New call-to-action

Så rekryterar du generation Z

Guide: Generation Z

Generation Z är senast in på arbetsmarknaden och det finns märkbara skillnader mot tidigare generationer. Få reda på hur man gör för att rekrytera dem.

New call-to-action

11 steg till effektiv kandidatattraktion

Infographic - Rekryterarens guide

Visste du att 53% av kandidaterna har avbrutit en ansökan för att det är för krångligt att söka? I denna Infographic får du  de senaste insikterna om kandidatmarknaden.

New call-to-action

 

SÅ LYCKAS DU MED ONBOARDING

Guide: Onboarding

Har ni problem med hög personalomsättning? Bra onboarding ökar engagemang och långsiktigheten hos dina medarbetare. I guiden får du konkreta tips och onboardingverktyg.

New call-to-action

Så skapar du en kandidatpersona

Så skapar du en kandidatpersona

I den här guiden får du verktyg för att identifiera karaktärsdragen hos de rätta kandidaterna och ta fram personas, så att du kan utforma rekryteringsstrategin utifrån din målgrupp.

New call-to-action

5 TIPS FÖR ATT ATTRAHERA MILLENNIALS

Guide: Millennials

Millennials är födda mellan tidigt 80-tal och tidigt 00-tal. Läs mer om vad som karaktäriserar generationen och hur man attraherar och rekryterar dem till sitt företag.

New call-to-action

Optimera kandidatupplevelsen 

Guide: Kandidatupplevelse

Rekryteraren behöver se på kandidaterna som kunder och se på jobbsökandet som en köpresa. Få 5 konkreta tips om hur man optimerar kandidatupplevelsen.

New call-to-action

REKRYTERA LÅNGSIKTIGT MED VÄRDERINGAR

Guide: Rekrytera värderingar

Kompetens och erfarenheter är grundläggande för att skapa kompetensbaserade urval. Men vad innebär rätt värderingar och hur säkerställer man dessa i rekryteringen? Här får du verktygen.

New call-to-action

Utvärdera rekryterings- och bemanningsföretag

Guide: Utvärdera rekryterings- och bemanningsföretag

Har du svårt att välja partner för rekrytering och bemanning? Få reda på frågorna som gör att du ser skillnaderna mellan aktörerna och hur de kan skapa värde för just ditt företag.

New call-to-action

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till?

Bravura är ett bemanningsföretag och rekryteringsföretag med fokus på Next Gen Professionals. Vi erbjuder jobb till talanger i början av karriären och vi hjälper företag att hitta nya medarbetare. Idag hjälper vi organisationer över hela Sverige att hitta rätt kompetens genom rekrytering eller bemanning och vi är ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige.

Läs mer