Guider och verktyg för rekrytering

Guider

Verktyg för framgångsrik rekrytering

Här kan du ladda hem guider och material om hur man attraherar, rekryterar och behåller medarbetare.

icon

11 steg till effektiv kandidatattraktion

Infographic - Rekryterarens guide

Visste du att 53% av kandidaterna har avbrutit en ansökan för att det är för krångligt att söka? I denna Infographic får du  de senaste insikterna om kandidatmarknaden.

New call-to-action

 

SÅ LYCKAS DU MED ONBOARDING

Guide - Onboarding

Har ni problem med hög personalomsättning? Rätt onboarding ökar engagemang och långsiktigheten hos dina medarbetare. Få konkreta tips på hur man lyckas.

New call-to-action

Förbättra rekryteringen med kandidatpersonas

Kandidatpersonas

I den här guiden får du verktyg för att identifiera karaktärsdragen hos de rätta kandidaterna och ta fram personas, så att du kan utforma rekryteringsstrategin utifrån din målgrupp.

New call-to-action

Utvärdera rekryterings- och bemanningsföretag

Utvärdera rekryterings- och bemanningsföretag

Har du svårt att välja partner för rekrytering och bemanning? Få reda på frågorna som gör att du ser skillnaderna mellan aktörerna och hur de kan skapa värde för just ditt företag.

New call-to-action

REKRYTERA LÅNGSIKTIGT MED VÄRDERINGAR

Rekrytera värderingar

Kompetens och erfarenheter är grundläggande för att skapa kompetensbaserade urval. Men vad innebär rätt värderingar och hur säkerställer man dessa i rekryteringen? Här får du verktygen.

New call-to-action

5 TIPS FÖR ATT ATTRAHERA MILLENNIALS

Attrahera Millennials

Millennials är födda mellan tidigt 80-tal och tidigt 00-tal. Läs mer om vad som karaktäriserar generationen och hur man attraherar och rekryterar dem till sitt företag.

New call-to-action

Så attraherar du generation Z

Attrahera generation Z

Generation Z är senast in på arbetsmarknaden och det finns märkbara skillnader mot tidigare generationer. Få reda på hur man gör för att rekrytera dem.

New call-to-action

Optimera kandidatupplevelsen 

kandidatupplevelse

Rekryteraren behöver se på kandidaterna som kunder och se på jobbsökandet som en köpresa. Få 5 konkreta tips om hur man optimerar kandidatupplevelsen.

New call-to-action

Vill du ha veckovis uppdateringar från oss?

Prenumerera på Insights