kandidatpersonas.jpeg

guide 

Så förbättrar du rekryteringen med kandidatpersonas

Guide - Kandidatpersonas 4.png

I den här guiden får du verktyg för att identifiera karaktärsdragen hos de rätta kandidaterna och ta fram och paketera personas, så att du kan utforma rekryteringsstrategin utifrån din målgrupp.

En kandidatpersona är en fiktiv person som representerar drömkandidaten. Baserat på data och kvalificerade gissningar om kandidatens demografi, beteenden, motivation och mål kan man hitta gemensamma nämnare som hjälper till att rekrytera rätt medarbetare.

Att ta fram och arbeta med personas vid rekrytering hjälper dig att spara både tid och pengar genom att träffa rätt kandidater för er verksamhet.

Hämta din guide

35 sidor