Södermalm.jpg

Rekryteringsprocessen

Chefsrekrytering - från analys till tillsättning

Att attrahera rätt kandidater handlar lika mycket om datadrivna arbetssätt som förståelse för målgrupp och hur man matchar både potential och värderingar. Precis som människor är unika så skiljer sig varje chefsrekrytering åt. Vi jobbar agilt och med fokus på ständig förbättring för att förbättra rekryteringsprocessen för alla involverade.

Behovs- och befattningsanalys
Tillsammans definierar vi vilket värde rollen ska skapa och vilken profil ni söker. Vi hjälper er att definiera rollen utifrån både kompetens- och organisationsperspektiv. När vi definierat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas skapar vi en kravprofil med fokus på rollens utmaningar. Kravprofilen fungerar sedan som ett underlag genom hela processen för att säkerställa rätt matchning.
Kandidatattrahering
Det är ert varumärke som ska attrahera kandidater och vi säkerställer att rätt bild förmedlas. Därtill ansvarar vi för upplevelsen bland de som söker och att säkerställer kvalitativ återkoppling till alla involverade kandidater. Vi jobbar alltid med hög integritet och enligt devisen ”discretion is of the essence”. Vi jobbar datadrivet med att attrahera kandidater och konvertera trafik till rätt ansökningar. En vanlig uppfattning som vi möter är att man enbart jobbar med headhunting vid chefsrekrytering. Våra erfarenheter säger oss att en kombination av annonsering och uppsökande rekrytering via search och sociala kanaler ger bästa resultat och av den anledningen har vi optimerat våra arbetssätt för att attrahera rätt kandidater till er.
Urval
Urval sker genom kompetensbaserad urvalsmetodik för fördomsfria urval. Vid chefsrekryteringar gör vi inte löpande urval eftersom det är viktigt att ge utrymme för alla kandidater som vill söka att faktiska få söka. Ansöknings- och urvalstiden är 3 veckor.
Vi intervjuar kandidater
Vi träffar de kandidater som vi bedömer matcha profilen. I det här skedet fokuserar vi på ledarskapet och jobbar eldigt en särskild intervjumetodik. I metodiken ingår att ställa frågor kring konkreta exempel på framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter i ledarskapet hos varje kandidat.
Presentera kandidater
Vi presenterar de kandidater som vi bedömer matcha kravprofilen och era specifika behov.
Ni intervjuar kandidater
Ni träffar de kandidater som gått vidare i processen. Inför och efter intervjuer agerar vi partner och fungerar som stöd för er.
Rekryteringstester
Bravura erbjuder en till två testpaket på slutkandidater samt onboardingrapport för slutlig kandidat.
360 referenstagning
Vi säkerställer att kandidaten har goda referenser genom referenstagning av både medarbetare och chef. I referenstagningen ligger fokus på kandidatens ledarskapsegenskaper.
Bakgrundskontroll
Vi varje chefsrekrytering ingår en bakgrundskontroll (bas). Vid behov erbjuder vi en utökad bakgrundskontroll som en tilläggstjänst.
Tillsättning!
Vi är i mål och er nya chef är tillsatt!
Uppföljning
Vi följer upp och säkerställer att alla parter är nöjda. Direkt efter tillsättningen får ni utvärdera vårt arbete i en enkel enkät. Därefter sker en djupare uppföljning av alla parter 2-3 månader efter tillsättningen.

Vill du bli kontaktad angående chefsrekrytering?

Lämna dina uppgifter så hör någon ur teamet av sig prata mer om era rekryteringsbehov.

Jag vill bli kontaktad