Så rekryterar ni Generation Z

Guide om generation Z

Generation Z etablerar sig nu på arbetsmarknaden. De är den mest digitala generationen hittills och till skillnad från föregående generationer minns de inte en värld före internet. Men vad krävs då för att attrahera Generation Z till sitt företag och vad kan man göra som arbetsgivare för att behålla en generation som alltid ligger steget före? I den här guiden delar vi några av våra insikter när det kommer till rekrytering av Generation Z.

I den här guiden får du

  • Insikter kring karaktärsdrag och beteenden hos generationen
  • 5 konkreta tips på hur du lyckas attrahera, rekrytera och behålla Generation Z

Hämta guiden