Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Säkerställ medarbetarengagemang med Onboarding

av Bravura

Endast 15% av Sveriges medarbetare är engagerade och var tredje svensk planerar att byta jobb inom en snar framtid. Det är förödande siffror för dagens arbetsgivare på en redan kompetensbristande arbetsmarknad. För att kunna behålla företagets stjärnor trots denna rörliga arbetsmarknad behöver man hitta nycklarna till att skapa engagemang, där är Onboarding en av dem mest grundläggande.

Hämta din guide här och få tips om Onboarding

Att rekrytera rätt medarbetare är en utmaning som de flesta arbetsgivare står inför idag men att behålla dem är en helt annan femma. Hur en ny medarbetare introduceras till verksamheten, sina kollegor och framtida arbetsuppgifter spelar en avgörande roll för hur pass bra medarbetaren kommer in i företaget. Detta är inte bara avgörande för deras produktivitet utan även engagemanget. I vår tidigare artikel "Rekrytera potential och få värdefull kompetens" pratade vi om 5 nyckelegenskaper för att hitta medarbetare som bidrar till ditt företag långsiktigt och engagemang är ett av dem. När en medarbetare känner ett högt engagemang på jobbet ökar inte bara arbetsglädjen utan leder också till bättre resultat, nöjdare kunder, en mer dynamisk företagskultur och ökad lönsamhet.

Gallup är ett av världens största globala opinions- och konsultföretag som har gjort en mätning med 230 000 anställda i 142 länder, på hur engarade medarbetare är, hur de blir engagerade och vilket resultat medarbetarengagemang ger för ett företag. 230 000 anställda. Resultatet i undersökningen ger starka argument för varför chefer behöver bli bättre på att skapa medarbetarengagemang då endast 15% av svenska medarbetare känner sig engagerade på jobbet. 73% tar sig igenom arbetsdagen genom att sitta av tid i väntan på lunch och arbetsdagens slut och resterande 11% motarbetar aktivt sin arbetsgivare. Vad blir då konsekvensen av detta? 

 

Oengagerade medarbetare kan kosta ditt företag miljoner

Först och främst kostar oengagerade medarbetare mycket pengar. I en lågkonjunktur drar många företag in på förmåner som fruktskål och träningsbidrag istället för att se till sin befintliga personal. Men vad kostar då en enskild oengagerad medarbetare? Ekvationen är enkel och lyder; andelen oengagerade medarbetare x årslön x antal medarbetare x prestationsbortfallet. Om till exempel 30% uppger att de är oengagerade på ett företag med 100 anställda som har en genomsnittlig lön på 400 000 kr/person och som presterar 30% jämfört med en engagerad medarbetare så kostar det ditt företag 3,6 miljoner per år. 

hejhej

 

Chefen avgör medarbetarengagemang

Chefen är enskilt den största faktorn till skapande av engagemang hos medarbetare och därför blir det otroligt viktigt att man säkerställer rätt typ av ledarskap. Självklart finns det olika definitioner av rätt ledarskap enligt Gallups undersökning. De två viktigaste inslagen är att chefen bygger starka, tillitsfulla relationer med sina medarbetare och bryr sig om människorna bakom resultatet. En av våra samarbetspartners har till exempel identifierat att personalomsättning, personalnöjdhet och medarbetarengagemang är de främsta orsaker till att deras företag levererar ett bra resultat. Därför är det också dessa KPI:er som de mäter och lyfter fram i sina avstämningar och rapporter. Spännande! Eller hur?

 

Coacha rätt med Onboarding

Alla människor har ett naturligt behov av att bli sedda och bekräftade på olika sätt. Under de senaste åren så ställs det allt högre krav på att du som chef ska kunna lyssna och coacha varje individ på deras villkor från dag ett. Det här är ingen enkel uppgift och inget man kan förvänta sig ska uppstå naturligt. Men misströsta inte det finns hjälp att få. Vi använder oss av Criteron Pro’s onboarding-rapport som ger oss vägledning i vad som motiverar och driver varje individ. Engagerade människor trivs bättre på jobbet men också i livet i sig. Företag med engagerade medarbetare växer med anställda som är mer produktiva, presterar bättre kvalitet, får nöjdare kunder och lägre sjukfrånvaro. Alltså är medarbetarengagemang A och O för att ett företag ska utvecklas. 

 

I vår guide får du konkreta tips på hur du kan bygga engagemang redan innan första arbetsdagen och lära dig hur du coachar dina medarbetare på ett individanpassat sätt. Hämta guiden genom att klicka på knappen nedan. 

 

Guide om Onboarding

 

rekryteringstips