Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Onboarding - Nyckeln till långsiktiga medarbetare

av Bravura

Visste du att en strukturerad onboarding ökar sannolikheten att en ny medarbetare stannar i upp till tre år med hela 69%. När nyanställda får ett bra mottagande blir de snabbare produktiva, får ökad motivation och visar på tidigt engagemang vilket ökar arbetsglädjen och viljan att stanna kvar på företaget.

Hämta din guide här och få tips om Onboarding

Företag lägger idag väldigt stort fokus på själva rekryteringsprocessen, men många arbetsgivare verkar förbise vikten att prioritera en bra onboarding. En bra onboarding kräver mycket tid, planering och resurser men i slutändan bidrar det till att din nya medarbetare blir långsiktig på företaget. Idag planerar en tredjedel av svenskarna att byta jobb inom en snar framtid enligt den senaste undersökningen av Blocket Jobb/You Gov. Därför är det viktigt att investera tid till att lära dig implementera en trygg och genomtänkt onboarding.

 

”Alla vill jobba hos oss”

Under en rekryteringsprocess så tror många att fokus ligger på att kandidaterna ska sälja in sig och att man generellt utgår från devisen att "alla vill jobba på vårt företag" man målar gärna upp en bild av guld och gröna skogar, än att förmedla en ärlig bild av vart företaget faktiskt är idag. Precis som vi gör på första dejten när vi vill visa oss från vår absoluta bästa sida. När relationen sedan utvecklas och en tillit byggs börjar vi släppa in vår partner mer och mer och en vacker dag kanske vi delar med oss av våra mindre "vackra" sidor på både gott och ont. Men när kandidaten märker att det som målats upp initialt inte stämmer överens med verkligheten bidrar detta naturligtvis till en missnöjdhet och otrygghet. Främsta anledningen till att många byter jobb idag efter en kortare tid handlar om att företaget inte lyckas uppnå de utlovade förväntningarna. Därför är det otroligt viktigt att förmedla en sann bild.

 

Bjud in och bygg tillit hos den nya medarbetaren

Först och främst behöver alla chefer inse att de har möjlighet att bygga tillit innan första arbetsdagen. Redan från när kontraktet är signat behöver du också signa av på att det du har målat upp under intervjun faktiskt stämmer. Det första skedet i en nyrekrytering är alltid kritiskt då en stabil relation till arbetsgivaren inte har hunnits etableras.Om förväntningarna inte stämmer överens övergår det till ett missnöje, då står dina konkurrenter redo bakom hörnet att anställa din nya medarbetare. 

En onboarding kan se ut på olika sätt och många tänker att det handlar om att en arbetsgivare introducerar en ny medarbetare inför sina kollegor och arbetsuppgifter på första arbetsdagen. Förvisso är det väldigt viktigt att ge sina nya medarbetare en ordentlig introduktion, men från att kontraktet skrivs på till den första arbetsdagen finns det outnyttjade möjligheter att inte bara bygga en stark relation utan också skapa en positiv inställning till företaget.Till exempel om ni har planerade teamaktiviteter innan medarbetaren har börjat så bjud in medarbetaren ändå, alternativt styr ihop en trevlig teamlunch.

 

Bygg relationen innan första arbetsdagen

Onboarding syftar till att skapa rätt förutsättningar för en långsiktig relation mellan chefen och den nya medarbetaren, där en strukturerad onboarding ökar chansen att den nya medarbetaren stannar på företaget i minst tre år med hela 69%. ( ”Onboarding New Employees - Maximizing success” Tayla N. Bauer). Idag finns en rad verktyg på marknaden som möjliggör att du kan bygga relationen med nyanställda redan innan första arbetsdagen. Vi använder oss av Criteron Pro’s Onboarding-rapport för att hjälpa våra samarbetspartners att identifiera sina nya medarbetares motivatorer och drivkrafter. Genom dessa insikter kan du sedan utveckla den nya medarbetaren på ett sätt som annars kanske hade tagit ett halvår att lista ut när "smekmånaden" är över.

 

I vår guide om just onboarding kan du läsa mer om hur du stärker ditt ledarskap samtidigt som du får konkreta tips på hur du utformar grunden för en långsiktig relation mellan dig som chef, ditt företag och din nya medarbetare. Hämta hem guiden genom att klicka på knappen nedan. 

 

Är det här nytt för dig? Tveka inte att höra av dig till oss och få svar på dina frågor.

 

Guide om Onboarding

 

rekryteringstips