Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

onboarding med Jonas, regionchef på bravura

av Bravura

En strukturerad Onboarding ökar långsiktighet och engagemang och under hösten har vi börjat använda oss av Criterion Pros Onboardingrapporter. Vi har intervjuat Jonas Lindqvist, regionchef Sundsvall, om hur rapporten påverkat onboarding av nya medarbetare.

onboarding med jonas Utöver Bravuras rutiner för onboarding där vi erbjuder tillgång till intranätet innan start, introduktion & utbildningar, lunch med närmsta chef första dagen samt täta uppföljningar månatligen, använder vi oss även av en Onboarding-rapport. Innan en ny medarbetare börjar eller vid start gör hen ett personlighetstest som genererar en rapport för hur personen på bästa sätt ska onboardas baserat på personliga egenskaper. De områden som rapporten redovisar är interaktion, drivkraft, belöning och miljö.

Jonas Lindqvist är regionchef på Bravuras kontor i Sundsvall och har under hösten använt sig av Criterion Pros rapport för onboarding av nya medarbetare. Vi har ställt frågor till honom om hur det har gått. Jonas berättar att genom användning av rapporten får han möjlighet att bekräfta bilden han har skapat under rekryteringsprocessen. Rapporten ger också möjlighet att komplettera den bilden redan innan första arbetsdagen. Jonas menar att den största fördelen med rapporten är att han kan anpassa sin kommunikation och få information om hur han bäst motiverar sina medarbetare baserat på deras drivkrafter.

 

Vad är skillnaden mellan att onboarda personal med rapport vs. utan?

Det är bra att kunna använda logik och data istället för magkänslan när man onboardar personal. Jag har börjat tänka mer på hur jag kommunicerar med olika personer baserat på deras personlighet samt att jag anpassar onboarding-processen utifrån medarbetarnas drivkrafter. Vissa triggas av tävling och uppsatta mål, medan andra motiveras mer av mjuka värden som gemenskap och deras bidrag till något större.

 

Bekräftades bilden du redan hade av dina medarbetare?

Både och! Till exempel uppfattade jag inte att en medarbetare som var så tävlingsinriktad men genom rapporten insåg jag att jag hade fel. Därför kunde jag direkt göra konkreta handlingar genom att börja kommunicera kring tävlingar vilket gav gensvar i motivationen för just den personen.  

 

Jonas tar främst med sig tre insikter efter användningen av Onboardingrapporten:

  1. Använd rapporten för att anpassa kommunikation, eftersom varje person är unik med unika behov
  1. Anpassa mål för dina medarbetare utefter vad personen drivs av som till exempel konkreta siffror eller personlig utveckling
  1. Var extra uppmärksam på om en medarbetare är stark inom en egenskap så kan motsatta egenskapen vara ett område som hen behöver utveckla eller ha stöd inom. Till exempel om din medarbetare är väldigt förändringsbenägen behöver hen kanske extra stöd i att hålla motivation uppe i en lugnare period

 

I vår guide om just onboarding kan du läsa mer om hur du stärker ditt ledarskap samtidigt som du får konkreta tips på hur du utformar grunden för en långsiktig relation mellan dig som chef, ditt företag och din nya medarbetare. Hämta hem guiden genom att klicka på knappen nedan.

Guide om Onboarding

rekryteringstips