Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Kravprofilen - Ditt främsta verktyg för en lyckad rekrytering

av Bravura

Enligt den senaste undersökningen av Svenskt Näringsliv så misslyckas 27% med sin rekrytering. Rekrytering är ett fint hantverk som kräver precision och tid. Att anställa långsiktiga medarbetare är en av de mest kritiska delarna i en verksamhet och felrekrytering är dyrt. Kravprofilen är en av de viktigaste verktygen i en rekryteringsprocess då den säkerställer att rätt person får jobbet.

Kravprofilen sammanställs i början av rekryteringsprocessen och präglar sedan hela resan från intervju till tillsättning. Den beskriver i detalj vad som krävs för rollen, vilka personliga egenskaper och erfarenhet som krävs.  En kravprofil är ett underlag som hjälper er att skriva platsannonsen till att göra urvalet av kandidater och svara på varför en viss kandidat inte får rollen. 

Idag råder ett stort behov av rekryteringsbehov hos företagen i Sverige, varav 72% uppger att det har varit svårt att rekrytera det senaste året samtidigt som hela 27% misslyckas med sin rekrytering enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv. En felrekrytering är dyrt och en av de främsta anledningarna är oftast att företagen inte har en tydlig profil på vem de vill anställa. Därför är det väldigt viktigt att ha en strukturerad rekryteringsprocess med en kravprofil som tydliggör företagets faktiska behov och som säkerställer att rätt person hamnar på rätt plats idag men också i framtiden. 

 

Bra att ha i åtanke när du sammanställer en kravprofil

Förbered rollen kortsiktigt och långsiktigt. Först och främst behöver man tänka igenom vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att personen ska klara av rollen både kort och långsiktigt. Tänk igenom vad som behövs för att fungera i teamet men också med den närmsta chefen och i den övriga organisationen. Vilka motivationer och drivkrafter behövs? Gör en plan över vad medarbetaren ska ha uppnått inom ett år och fem år. Det ger en tydlig bild av vad som förväntas av rollen vilket minimerar risken för missförstånd på vägen.

Rekrytera potential fit och få värdefull kompetens. Idag rekryterar många efter erfarenheter och kunskap men i takt med att världen blir allt mer föränderlig är det viktigt att se till alternativa rekryteringsmetoder för att säkerställa långsiktig personal.  Frågan du behöver ställa dig är om kandidaten som är kvalificerad på i sitt CV verkligen kommer att bidra långsiktigt i rollen eller om den som kanske saknar vissa erfarenheter har störst potential att lyckas. 

Ta fram skall - och "nice to have" krav samt önskemål. Skall-krav är orubbliga krav som krävs för att personen ska kunna klara av tjänsten. För att undvika fördomar ska detta vara utifrån en kompetensbaserad metodik och kan exempelvis vara en viss typ av utbildning, språkkunskap, programvaror eller andra obligatoriska förutsättningar som behövs. Lika viktigt är det att fundera över "nice to have" krav som är mindre obligatoriska men ändå tillför rollen väsentligt. Fundera sedan över dina och företagets önskemål. Vad ser du att personen som får tjänsten ska skapa för värde i den övriga organisationen? 

Förbered dig inför bekväma och mindre bekväma frågor. Likväl som du förutsätter att kandidaterna kommer svara på dina frågor behöver du vara väl förberedd på frågor som ställs till dig som arbetsgivare. Detta kan gälla företaget i både stort och smått. Därför är det viktigt att förbereda sig inför både bekväma och mindre bekväma frågor. Som bekant är det kandidatens marknad och det handlar om att kunna sticka ut från mängden arbetsgivare. Först och främst bör du kunna svara på vilka USP:ar som finns med att vara anställd på företaget. Hur era värderingar återspeglas i organisationen, om ni exempelvis strävar efter psykiskt och fysiskt välmående, vad gör ni konkret för att proaktivt förhindra stress på arbetsplatsen? Vilka utvecklingsmöjligheter kan ni erbjuda? Kom ihåg att det är okej att inte ha svar på allt men att kunna bemöta svåra frågor och ha en dialog om svåra frågor ger ett seriöst intryck.

Konkretisera dina krav och önskemål. För att säkerställa att din kravprofil är relevant, fundera över 1-3 kritiska situationer som kan uppstå i rollen och som den anställda behöver kunna hantera. Vilka egenskaper behövs? Om det till exempel är att personen måste kunna hantera parallella uppgifter behöver du kanske ha med "stresstålig" som egenskap. Fundera ut varför en viss egenskap behövs och i vilken del av jobbet? Ju mer specifik du är i din kravprofil desto mindre risk för att fel kandidat söker tjänsten. 

Prioritera i din kravprofil. När du har sammanställt en kravprofil är det viktigt att säkerställa att den är relevant med rimliga krav som går att uppnå. nk på att ingen är perfekt och att din kravprofil ska stämma överens med verkligheten. Onödiga krav och önskemål kan skrämma bort potentiella kandidater och med en "superhjälte"-önskelista blir det omöjligt att matcha kandidater. 

Vill du veta mer om rekrytering?

Vill du veta mer om hur du anställer medarbetare som bidrar till ert företag på sikt? Ladda ner vår guide som ger dig fler verktyg och kunskap att rekrytera långsiktigt med värderingar. 

Ladda ner din rekryteringsguide

Vill du veta mer om rekrytering? Läs mer 

 

Kravprofil

rekryteringstips