Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Generation Z: dina nästa medarbetare

av Bravura

Generation Z

Att de finns generationsskillnader är något som de flesta kan känna av och något som även märks tydligt på arbetsplatsen. Det är den tidsålder och omgivning som infinner sig vid en individs intellektuella uppvaknande som bidrar till att skapa de gemensamma karaktärsdrag som kan förknippas med en generation. 

Vilka är Generation Z?

Den senaste generationen på arbetsmarknaden kallas för Generation Z, födda mellan 1995 och 2010. De har även benämnts som Gen Z, iGen, Centennials och "de digitala infödingarna". De tydligaste karaktärsdragen som särskiljer dem mot tidigare generationer är att man har ett medfött digitalt mindset och annan syn på utbildning.

Den här generationen är uppväxt med den senaste tekniken och har därför en annan syn på allt digitalt. Jämfört med den tidigare generationen, Millennials som upplevde ett stort teknologiskt skifte, där de flesta minns en tid innan internet så har den här generationen haft sitt intellektuella uppvaknande efter det.

Till skillnad från Millennials, där ett akademiskt fokus varit tydligt, är den här generationen inte lika intresserade av att ta studielån. Man värderar istället personlig utveckling och utbildningsmöjligheter på jobbet. De har under sin uppväxt sett andra starta upp innovativa företag som blivit framgångsrika och tror därför inte att en akademisk utbildning nödvändigtvis är vad som behövs för att bli lyckas.

För att långsiktigt säkerställa sin kompetensförsörjning är det viktigt att förstå generationen och anpassa sina erbjudanden för att kunna attrahera och rekrytera dem. Vi har tagit fram en guide för att hjälpa dig skapa rätt förutsättningar. 

Vill du veta hur man attraherar och rekryterar Generation Z?

I guiden "Så rekryterar du Generation Z" får du:
  • Insikter kring karaktärsdrag och beteenden hos Generation Z
  • 5 konkreta tips på hur du lyckas attrahera, rekrytera och behålla Generation Z

Klicka nedan för att hämta din guide!

Hämta guiden

generationer kandidatmarknaden