Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Podcast: Användarupplevelse i jobbsökandet

av Bravura

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt.

Lyssna via PodBean | iTunes | Acast | SoundCloud

Utbudet av tjänster är idag stort och konkurrensen om kandidaterna är större än någonsin. 60 % av jobbsökarna har en dålig kandidatupplevelse och 44 % av dem visar missnöjet offentligt. Mycket av missnöjet sitter i att de inte får återkoppling i hur det går i processen efter att de skickat in en ansökan. Avsaknad av återkoppling i en jobbsökarprocess medför en känsla av tomhet och att man som kandidat inte blir sedd. Att brista i kandidathanteringen när man rekryterar kan få negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen på kort sikt och för varumärket på lång sikt.

I det här avsnittet pratar vi med ett företag som är i framkant när det gäller användarupplevelsen i jobbsökandet. Vi möter Simon Werner-Zankl från företaget Trustcruit. Han berättar om hur man skapar en optimal upplevelse för de kandidater man vill attrahera till sin verksamhet. Trustcruit har genom en digital lösning skapat förutsättningar för rekryterande företag att få bättre förståelse sina kandidater och hur man utvecklar och förädlar sin rekryteringsprocess.

Medverkande:
Simon Werner-Zankl, Trustcruit
Otto Johansson, Bravura
Mathias Härenstam, Bravura

Podcasten Bravura Insights produceras av Bravura. Musik av Echolog. www.echologmusic.com

© 2017 Bravura Sverige AB

Relaterat innehåll
Podcast: Mångfald och nyanländ kompetens
Podcast: Förändringsbenägen företagskultur
Podcast: Data Science

Podcasts