Bravura_djungel_2-1

Bravura Insights

Rekrytera själv? 5 tips för att lyckas

av Bravura

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Många hävdar att det är arbetstagarens marknad. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan ibland större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater.

Vi hör ofta från företag att man vill rekrytera själv eller testa själv först, istället för att ta hjälp av ett rekryteringsföretag. Det är inget konstigt med det. Vad man bör tänka på är att framgångsrik rekrytering är ett tidskrävande hantverk som kräver förädlade metoder, effektiva system och rätt förutsättningar. Kostnaden för en felrekrytering är hög och tiden alla inblandade lägger ner kan istället användas för att fokusera på sin core business.

Men för de som väljer att rekrytera själv istället för att ta hjälp vill vi dela några av våra insikter kring hur man lyckas.

 

Våra bästa tips för hur man lyckas med rekrytering

1. Formulera erbjudandet. Börja med att formulera ett tydligt, differentierat och attraktivt erbjudande till kandidaterna. Det är ert varumärke som ska attrahera rätt kandidater. Vilka är ni och vad kan ni erbjuda? Vad innebär tjänsten och vilka utvecklingsmöjligheter finns? Vilka är värderingarna på företaget och hur är kulturen? Vilket är syftet med er verksamhet och vilket värde tillför ert företag?

 

2. Förstå behovet och målgruppen. Du som rekryterar har nog bra koll på behovet, men formulera det i en kravprofil. En tydlig kravprofil kommer att underlätta arbetet med hela rekryteringen och ger dig inledningsvis förståelse för hur du börjar söka efter passande kandidater. Lär dig även identifiera olika personlighetstyper för att matcha dessa mot ditt behov.

 

3. Nå målgruppen i effektiva kanaler. Använd kanaler som du vet ger hög konvertering. Det är inte hur många som läser om tjänsten som räknas, det är hur många som söker jobbet. Du behöver fånga målgruppens intresse och därefter konvertera intresse till handling från kandidatens sida för en vidare dialog. Vi på Bravura använder digitala kanaler för att nå våra målgrupper. Vi mäter löpande effekt av vår annonsering för bästa resultat. Hitta de kanaler och nätverk som passar din verksamhet och de profiler du vill nå ut till. Väl i annonseringen är det viktigt att skriva målgruppsanpassade och sökordsoptimerade annonser för att nå fram i bruset.

 

4. Skapa urval på rätt premisser. Bygg urval genom kompetensbaserad rekryteringsmetodik, så att man fördomsfritt fångar upp rätt kompetenser och inte rekryterar på magkänsla. Ha dock människors förmåga att utvecklas och lära i åtanke och stirra dig inte blind på kompetenskrav. Med rätt inställning och engagemang kommer man långt.

 

5. Uppföljning. En gedigen uppföljning för att säkerställa matchningen och att alla parter är nöjda är avgörande för en lyckad rekrytering. Uppföljning ger dig även möjlighet att fånga upp lärdomar för att ytterligare förädla dina metoder inför nästa rekrytering.

 

Läs även

Artikel:Svårt att välja rekryteringspartner? 
Artikel:Frågorna som underlättar utvärderingen
Artikel:Förändringsbenägen företagskultur
Artikel:Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag
Rapport:Insikter om dagens kandidater

rekryteringstips